Olga Kogut

Notariusz

- absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada duże doświadczenie w pracy w kilku wrocławskich kancelariach notarialnych (jeszcze w okresie studiów pracowała w charakterze asystenta notariusza, następnie w latach 2009 – 2011 odbyła aplikację notarialną, a uzyskawszy pozytywny wynik egzaminu notarialnego w styczniu 2012 roku została powołana na stanowisko asesora notarialnego i w tym charakterze pracowała nieprzerwanie do końca lutego 2015 roku), została powołana na stanowisko notariusza w kwietniu 2015 roku.