Paulina Kaliniak – Frąckowiak

Notariusz

- absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada duże doświadczenie w pracy w kilku wrocławskich kancelariach notarialnych (aplikację notarialną rozpoczęła w styczniu 2011 roku, w listopadzie 2013 roku uzyskała pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, a następnie złożywszy stosowne ślubowanie została powołana na stanowisko zastępcy notarialnego i w tym charakterze pracowała nieprzerwanie do końca marca 2015 roku), została powołana na stanowisko notariusza w kwietniu 2015 roku.